Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:892 (2012-2013)
Innlevert: 22.02.2013
Sendt: 25.02.2013
Besvart: 01.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Regjeringen forutsetter at folk med formue også har midler til å betjene formueskatt. Ta et eksempel hvor et aldrende ektepar har en bolig med en markedsverdi på 7 mill. kroner. De er bosatt i område som har steget kraftig i verdi siden de etablerte seg for mange tiår siden. De er endelig gjeldfrie, og betaler ikke formuesskatt. Så dør plutselig mannen.
Hvorledes endrer enkens formuesskatteposisjon seg, og hvor stor skatteøkning i formuesskatt får hun de første årene som enke?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Bunnfradraget i formuesskatten er 870 000 kroner i 2013. Skatteverdien av bunnfradraget er 9 570 kroner (870 000 kroner * 1,1 pst.). Ektepar som lignes felles for begges formue, har dobbelt bunnfradrag.
Dersom en av ektefellene dør, vil den andre ektefellen lignes på ordinær måte i påfølgende inntektsår med kun ett bunnfradrag (870 000 kroner i 2013). Det legges til grunn at ekteparet i representantens eksempel har en skattemessig nettoformue lik det doble bunnfradraget (1,74 mill. kroner i 2013). I dette tilfellet vil den gjenlevende ektefellen betale mer i formuesskatt enn hva ekteparet ville ha gjort, forutsatt at nettoformuen er den samme. Ektefellen får nå et enkelt bunnfradrag, det motsvares av at nettoformuen nå fordobles. Skatteøkningen er lik skatteverdien av bunnfradraget (9 750 kroner i 2013).