Skriftlig spørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:939 (2012-2013)
Innlevert: 05.03.2013
Sendt: 05.03.2013
Besvart: 08.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Høyre la nylig fram et forslag om å senke satsen i formuesskatten til 0,5 prosent og heve bunnfradraget til mellom 20 og 25 millioner kroner.
Hva er provenyet, og hvilke fordelingseffekter vil dette ha hvis vi deler opp på kjønn, bydeler i Oslo og fylker?

Begrunnelse

Høyre la nylig fram sitt forslag om å redusere formuesskatten betraktelig, både gjennom sats og bunnfradrag. Det er fra tidligere debatter klart at dette vil ha fordelingspolitiske konsekvenser hvor de med de største formuene vil få betydelige lettelser i sin personskatt. Vi vet også at lettelser i formuesskatten i større grad kommer menn til gode enn kvinner, at bydeler i Oslo Vest kommer bedre ut enn bydeler i øst, og at befolkningstette områder av landet tjener mer på dette enn distriktene. Vi ber derfor om en vurdering av de fordelingspolitiske effektene av å gjennomføre de grepene i formuesskatten Høyre foreslår. En slik oversikt kan gjerne inneholde oversikt over hvor mye hver enkelt gruppe betaler inn i formuesskatt, endring i skatt, hvor mange personer som omfattes og annen relevant informasjon.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen:

Svaret med tabell i pdf-fomat