Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:946 (2012-2013)
Innlevert: 06.03.2013
Sendt: 06.03.2013
Besvart: 14.03.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Siden 2005 har regjeringen opprettet en rekke nye hjemmesider på Internett i tillegg til alle departementer, direktorater, statlige etater. Vi minnes bl.a. sjefiegetliv.husbanken.no. I det siste er det opprettet www.enklereregler.no og www.minstemme.no.
Kan jeg få en oversikt over alle nye nettsider som regjeringen har lansert og/eller utviklet siden den tiltrådte i 2005, hva utviklings- og driftskostnadene for den enkelte side har vært, samt besøksstatistikk for den enkelte nettside og om de fortsatt er i drift?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Det er opp til hvert departement og hver etat å bestemme hvilke kommunikasjonsformer de ønsker å bruke, og det finnes ikke en sentral oversikt over hjemmesider som er etablert siden 2005 med besøkstall og utviklings- og driftskostnader.
Stadig flere velger å bruke digitale kommunikasjonsformer, slik som nettsider, blogger og chat. Vi har etter hvert mange gode erfaringer med å kommunisere med innbyggerne på nett. For eksempel etablerte FAD med små ressurser bloggen Enkelt og greit. Den har resultert i god respons fra innbyggere. Og kostnadene ved å lage bloggen var svært lave. Mange innbyggere mener også at det er enklere å komme til orde og i dialog med forvaltningen på nett, enn tidligere da man måtte sende brev eller ringe for å bli hørt. Terskelen for å ytre seg senkes, og det er bra for demokratiet.
Det er imidlertid relativt nytt å bruke internett som kanal for å kommunisere med innbyggere. Det innebærer at forvaltningen må gis mulighet for å teste ut forskjellige måter å bruke internett som kommunikasjonskanal på. Jeg mener at dette er positivt, og at erfaringene vi får, bidrar til at vi kan gjøre bedre valg for kommunikasjonsformer i framtida.
Drift og utvikling av nettsider inngår i det daglige arbeidet til statlige virksomheter. Jeg ser det ikke som hensiktsmessig å bruke ressurser på å samle inn oversikt over kostnader og besøkstall.