Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:969 (2012-2013)
Innlevert: 08.03.2013
Sendt: 08.03.2013
Besvart: 14.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Europeiske finansministere har blitt enige om en ny bankunion i eurosonen, og et av tiltakene er et felleseuropeisk banktilsyn underlagt ECB. Målet med bankunionen og banktilsynet er tettere integrasjon i eurolandene, slik at euroen blir bedre rustet mot fremtidige kriser. Forslaget har skapt spenninger mellom euroland og EU-land uten euro, som Storbritannia.
Hva er begrunnelsen for at Norge ifølge et oppslag på nrk.no skal delta i det nye felleseuropeiske banktilsynet for å sikre euroen?

Begrunnelse

Det vises til følgende artikkel: http://www.nrk.no/okonomi/norge-med-i-europeisk-banktilsyn-1.10923513

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Mediaoppslag blant annet i NRK har bidratt til misforståelser. Det ble skapt et inntrykk av at statsministeren hadde gitt uttrykk for at Norge skulle delta i det felleseuropeiske banktilsynet i eurosonen, under ledelse av Den europeiske sentralbanken. Dette er ikke riktig. Det er ikke aktuelt for Norge å slutte seg til bankunionen med felles banktilsyn eller overdra tilsynskompetanse til Den europeiske sentralbanken.
EU har imidlertid fra 1. januar 2011 opprettet en makrotilsynsmyndighet (ESRB) og tre mikrotilsynsmyndigheter på finansområdet (EBA, EIOPA og ESMA). Den nye tilsynsstrukturen vil blant annet sørge for en mer effektiv identifisering og overvåking av risiko i det europeiske finansmarkedet. Der vil Norge gjerne delta i så stor grad som mulig, men selvfølgelig på en måte som er akseptabel for norske myndigheter og innenfor de grenser for overdragelse av myndighet til internasjonale organer som Grunnloven tillater. Norske myndigheter er i dialog med EU for å finne akseptable løsninger for dette.
Jeg viser for øvrig til omtale av spørsmål om norsk deltakelse i EUs tilsynsbyråer i Meld. St. 5 (2012-2013) EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU.