Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:979 (2012-2013)
Innlevert: 08.03.2013
Sendt: 11.03.2013
Besvart: 15.03.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Norsk digital læringsarena er en viktig tilbyder av læremateriell for utdanningsinstitusjoner.
Kan statsråden redegjøre for om det finnes statistikk over hvilke fylker som bruker NDLA mest, og hvilke fylker som finansierer tilbudet?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Nasjonal digital læringsarena (NDLA) eies av 17 fylkeskommuner i fellesskap. Oslo kommune har fra starten valgt å ikke delta i samarbeidet. Akershus fylkeskommune var opprinnelig med i samarbeidet, men Fylkestinget i Akershus fylkeskommune vedtok i november 2011 å melde seg ut. Fra november 2012 bidrar dermed Akershus fylkeskommune ikke til finansieringen av NDLA. Årsmeldingen for 2011 fra NDLA viser at Rogaland og Hordaland fylkeskommuner har størst andel besøk pr elev, mens Østfold og Akershus har lavest andel (skoleåret 2010/2011). Oslo kommune er ikke tatt med i oversikten i årsmeldingen. Årsmeldingen er offentlig tilgjengelig på http://om.ndla.no. Årsmeldingen for 2012 vil foreligge om kort tid. NDLA har informert meg om at for 2012 er de tre fylkeskommunene med høyest andel besøk pr elev Oslo, Rogaland og Hordaland, mens Hedmark, Finnmark og Akershus har lavest andel. Bruken pr. elev av ndla.no har økt i alle fylkene 2012 sammenlignet med foregående år. Akershus og Østfold har den største prosentvise økningen i bruk.