Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schie Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:991 (2012-2013)
Innlevert: 13.03.2013
Sendt: 13.03.2013
Besvart: 21.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Med bakgrunn i regjeringens jernbaneløfter som ble presentert i VG 12. mars 2013, bes statsråden besvare følgende spørsmål:
Hvilke reisetider lover statsråden skal være på plass til Hamar, Lillehammer, Tønsberg, Skien, Fredrikstad og Halden til henholdsvis 2023, 2026 og 2030?

Begrunnelse

Reisetid i KVU om InterCity-utbyggingen var skissert til 1:23 for normale intercitytog (raskeste tog, fjerntog var skissert til 1:12 (stopper kun på Lillehammer, Hamar, Gardermoen).
Avviket til reisetidene som er oppgitt i VG tirsdag 12. mars 2013 (1:38), er såpass stort at det tyder på at man ikke planlegger med full dobbeltsporutbygging til Lillehammer, men kun en eller flere krysningsspor (dobbeltsporparseller).
Jernbaneverket sier det er feil oppgitte tider og at riktig tid er som i KVU. Hvor kommer disse "nye tidene" fra. Det er noe underlig at de samme "feil tidene" stadig kommer tilbake. Ble også oppgitt i et av jernbanemagasinets nummer i fjor. (Da var også tilbakemeldingen at det var feil reisetid).

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Som det kom frem i oppslaget i VG, tirsdag 12. mars, har regjeringen en ambisjon om utbygging av hele IC innen 2030. Hva dette betyr i kortere reisetid vil regjeringen komme tilbake til i NTP 2014-2023 som etter planen om kort tid vil legges frem for Stortinget.