Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:999 (2012-2013)
Innlevert: 14.03.2013
Sendt: 14.03.2013
Besvart: 22.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Ingeniørselskapet LMG Marine A/S har for flere aktuelle fjordkryssinger presentert et nytt konsept som vekker betydelig oppmerksomhet. Med pongtonger, forankringer og 4 felts brokasse gir den tekniske løsningen mulighet for å tilrettelegge for en mulig framtidig jernbane inni selve brokassen. Dette kan gjøres uten vesentlige merkostnader, og er derfor veldig interessant, særlig mellom Bergen og Stavanger.
Vil statsråden la jernbaneverket se nærmere på disse planene og komme med en vurdering?

Begrunnelse

Vi står foran en av de største veiutbygginger i Norges historie etter at Regjeringen nå har lovet ferjefri E39 på 20 år. Sett i et helhetlig historisk perspektiv er det mye som tyder på at jernbane mellom Bergen og Stavanger ville vært bygget for mange tiår siden, om det ikke hadde vært for fjordene. Nå åpner moderne teknologi for denne muligheten for rask og miljøvennlig kollektivløsning mellom Norges to nest største byområder med folkerike Haugaland/Sunnhordland (150.000) midt i mellom. Tilsammen allerede i dag en million mennesker og mange av Norges viktigste næringer med stort mobilitetspotensiale for arbeidskraft og næringsliv. En jernbane langs denne delen av kysten ligger selvsagt lenger fram i tid enn den nå prioriterte ferjefrie E39. Likevel må det være interessant å ta hensyn til muligheten for et persontogkonsept i kombinasjon med broløsningene, som tross alt etter alt og dømme blir bygget for å vare i minst 50-70 år. Derfor hadde det vært svært interessant om Jernbaneverket fikk anledning til å vurdere dette og om det er riktig at vi kan tilrettelegge for en slik kombinasjonsløsning uten vesentlige merkostnader. Tunge godstog er ikke interessant i disse konseptene, heller ikke nødvendig, da godset ikke har samme tidsgevinstbehov, og kan gå på sjøen.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Regjeringen har ingen planer om etablering av jernbane mellom Stavanger og Bergen. Jernbaneverket som fagetat må ta stilling til hvilke jernbaneutbygginger de vil anbefale utbygd og hvilke teknologiske løsninger som evt. skal brukes i forbindelse med de enkelte utbygginger.