Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1003 (2012-2013)
Innlevert: 14.03.2013
Sendt: 14.03.2013
Besvart: 21.03.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Når vil statsråden ta initiativ til at NGUs resultater fra mineralkartleggingen i fastlands-Norge blir offentliggjort, analysert og gjort tilgjengelig for næringsaktører i gruve- og bergindustrien?

Begrunnelse

Det ble i 2011 startet opp et særskilt kartleggingsprogram for Nord-Norge. Det er hittil bevilget 75 mill. kroner til kartleggingsprogrammet. Programmet har allerede bidratt til at internasjonale selskaper har vist økt interesse for Norge som mineralland.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: I den nylig fremlagte strategien for mineralnæringen er kartlegging ett av satsingsområdene for å gjøre det mer attraktivt å drive mineralvirksomhet i Norge. Mineralnæringen må ha oppdatert og tilgjengelig geologisk kunnskap for å drive leting, undersøkelse og utvinning. I 2013 vil NGU bruke i overkant av 100 millioner kroner på kartlegging av mineralressurser i Norge. Et ekstraordinært kartleggingsprogram av mineralressurser ble startet opp i Nord-Norge i 2011. I 2013 settes det i gang kartlegging i Sør-Norge. Det har aldri vært større kartleggingsaktivitet enn nå. På sikt skal tre fjerdedeler av Norge kartlegges.
Det er en forutsetning at resultatene fra NGUs kartleggingsarbeider gjøres tilgjengelig for næringsaktørene innenfor mineralvirksomhet, myndigheter og andre så snart dataene er klargjort for dette. NGU opplyser at resultatene jevnlig blir lagt ut på NGUs websider (via www.ngu.no eller www.prospecting.no). NGU samler inn dataene, analyserer og prosesserer dem og legger dem ut til fri nedlasting. Det er ikke slik at NGU holder igjen data, men noen ganger vil det kunne ta litt tid å prosessere dem.
Nedlastingstjenesten er i hyppig bruk, og har i stor grad dannet grunnlag for selskapers tilegnelse av leterettigheter. Så langt har NGU registrert mer enn 6 000 nedlastinger av sine datasett.
NGU gir forhåndsvarsel om når dataene vil bli offentliggjort slik at alle får lik og samtidig tilgang til informasjonen.
Til orientering viser jeg til følgende lenke om kartleggingen i Nord-Norge:
http://www.ngu.no/no/tm/Om-NGU/Prosjekter/Mineralressurser-i-Nord-Norge-MINN/.