Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1009 (2012-2013)
Innlevert: 14.03.2013
Sendt: 15.03.2013
Besvart: 22.03.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til statsrådens svar på antallet som er blitt registrert ved NPR av oppgitte S. koder i Norge. "I registreringen av den enkelte saken inngår ICD-10 kodene for å klassifisere hvorfor pasienten ble behandlet, eller for å angi diagnosen som burde ha vært stilt ved forsinket diagnose".
Hvor mange er registrert med koden Y.66?

Begrunnelse

Henviser til tidsskrift for den norske legeforening.- www.tidsskriftet.no
Atlantoaksial rotasjonsfiksasjon. En årsak til torticollis.
Hvor legeforeningen anbefaler bruk av Funksjonell MR og CT.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: 1.