Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1040 (2012-2013)
Innlevert: 20.03.2013
Sendt: 20.03.2013
Besvart: 02.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Med bakgrunn i at ansatte i hjemmesykepleien må ha vektere med seg på jobb for å føle seg trygge er det nødvendig å se disse utgiftene i helhet på et ellers trangt budsjett som skal gå til å utøve helsetjenester til brukerne.
Mener statsråden at slike ekstrautgifter skal tillegges en allerede trang kommuneøkonomi eller vil statsråden se på og eventuelt gjøre noe slik at disse utgiftene ikke går utover de ordinære heletjenestene, i dette tilfellet hjemmesykepleien?

Begrunnelse

I Bergens Tidende 20. mars i år kan en lese om hjemmesykepleiere som må ha vektere med seg på jobb på grunn av utrygghet. Man skal gi nødvendig helsehjelp til pasienter men når de slik som i dette tilfellet må få ekstra bistand for å utøve lovpålagte oppgaver må en få lov å stille spørsmål ved hvem som skal ta regningen. Dette ene tilfellet er ikke ensrettet. Jeg kjenner til flere slike tilfeller men som ikke er kommet frem i media. Og jeg tror en vil se flere slike i fremtiden. Det er flott at arbeidsgiver er med på å finne gode løsninger for de ansatte når de føler seg utrygge. Men når man kommer opp i kostnader som nærmer seg millionen på ett år bare i en bydel så kan en jo tenke seg hva dette ville ha påløpt av ekstra utgifter hvis det var mange slike tiltak enten kommunen er stor eller liten. Og som til slutt vil gå ut over de ordinære tjenestene til brukerne fordi det går av samme budsjett.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: I dag bidrar over 170 000 ansatte med en kjempeinnsats for å sikre innbyggerne nødvendige omsorgstjenester. Det store flertallet har et godt arbeidsmiljø. Vi vet også at dette er en sektor med et høyt sykefravær, og dessverre en høy forekomst av vold og trusler. Vi skal ta den enkeltes ansattes sikkerhet på alvor. Ansvaret for den enkeltes arbeidsmiljø ligger imidlertid i den enkelte kommune.
Denne regjeringen har vært opptatt av å gi kommunene gode rammevilkår. Blant annet er kommunenes frie inntekter blitt vesentlig styrket. Etter min vurdering gir rammefinansiering av kommunesektoren best rom for å tilpasse tjenestene til lokale forhold og behov. Jeg kan derfor ikke se at det er behov for å opprette en egen øremerket tilskuddsordning for å dekke kommunenes eventuelle utgifter til vektertjenester.