Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1041 (2012-2013)
Innlevert: 20.03.2013
Sendt: 20.03.2013
Besvart: 03.04.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Når kan Aurskog-Høland kommune forvente at Miljøverndepartementet avklarer innsigelsene til kommuneplanen vedtatt 5. september 2011, og synes miljøvernministeren at saksbehandlingstiden i denne saken har vært tilfredsstillende?

Begrunnelse

5. september 2011 vedtok kommunestyret i Aurskog-Høland i Akershus kommuneplan. Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde fire innsigelser til planen, og disse er anket til Miljøverndepartementet.
Nå har det gått over halvannet år siden kommunestyret fattet sitt vedtak, og fortsatt har ikke kommunen fått noen avklaring fra departementet.
Kommunen har etterlyst saken, og har da fått til svar at det ikke kan sies noe om når saken vil bli avgjort.
Det er selvsagt uheldig for en kommunes muligheter til å drive langsiktig kommuneplanlegging at sentrale spørsmål i kommuneplanen ikke blir avklart.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Kommuneplanen for Aurskog-Høland ble egengodkjent av kommunestyret 5. september 2011. Dette innebærer at kommuneplanen er et rettskraftig styringsdokument for alle andre områder enn de fire som er oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Dette gjelder to boligområder, ett hytteområde og en campingplass. Behandlingen av plansaker med innsigelse er en prioritert oppgave for Miljøverndepartementet. Det er uheldig at behandlingen kan ta tid, og jeg har iverksatt tiltak for å sikre raskere behandling av disse sakene framover. Dette innebærer også en oppfølging av Stortingets vedtak om en gjennomgang av praktiseringen av innsigelsesinstituttet. Når det gjelder kommuneplanen for Aurskog-Høland, vil svar foreligge om kort tid.