Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1042 (2012-2013)
Innlevert: 20.03.2013
Sendt: 21.03.2013
Besvart: 04.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Det er ulike krav til setebelter i personbiler (M1) og minibusser (M2) i Kap. 16 i kjøretøyforskriften. En trepunktssele som er godkjent for minibuss er ikke nødvendigvis godkjent for personbil.
Er det slik å forstå at kravene til setebelter skjerpes dersom man bygger om en Volkswagen Caravelle fra minibuss til personbil, og vil statsråden lette på kravene dersom dette er tilfelle?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Kjøretøyforskriftens bestemmelser om godkjenning av bil og tilhenger av bil ble med virkning fra 15. september 2012 erstattet med en ny forskrift, forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. I vedlegg 1 til den nye forskriften er krav til bilbelter videreført fra kjøretøyforskriften.
I henhold til nevnte vedlegg skal bilbelter i bil M1, M2, M3, N1, N2, N3 oppfylle kravene i direktiv 77/541/EØF med senere endringer. Det vil si at kravsnivået til bilbelter er likt for alle disse kjøretøygruppene. Dersom man bygger om en Volkswagen Caravelle fra buss til personbil, kan et trepunktsbelte som oppfyller ovennevnte krav også anvendes i personbil.
Kjøretøyforskriften § 16-5 åpner for bruk av alternativ standard (FMVSS 209, 210) på plasser som krever E- eller e- godkjente bilbelter og festepunkter. Denne adgangen gjelder ikke ved førstegangsregistrering av bil i gruppe M1. Bestemmelsen er ikke videreført i ny forskrift, og vil derfor kun gjelde for biler som er godkjent i henhold til kjøretøyforskriften, dvs. før 15. september 2012.
I kjøretøyforskriften § 16-4, som ble utarbeidet for å øke sikkerheten i russebiler, fremgår det at ved endring av sittearrangement (montering på annen plass eller fjerning av seter) i bil, kreves det at alle plasser skal ha bilbelter i henhold til direktiv 77/541/EØF med senere endringer, alternativt oppfylle kravene i ECE-regulativ16.04. Denne bestemmelsen kan i enkelte tilfeller få utilsiktede virkninger, som f.eks. når bilen er godkjent etter alternative standarder i henhold kjøretøyforskriften § 16-5.
Statens vegvesen er kjent med problemstillingen. Ved ombygging fra buss til personbil vil biler som har bilbelter etter de alternative standardene som fremgår av § 16-5 bli godkjent ved ombygging fra f.eks. buss til personbil.