Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1058 (2012-2013)
Innlevert: 21.03.2013
Sendt: 22.03.2013
Besvart: 09.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I forbindelse med at bompengefinansierte veiprosjekter blir nedbetalt, så skal bomstasjonene fjernes og området ryddes. Jeg ber om å få en spesifisert oversikt over alle prosjektene som er nedbetalt, og hva det har kostet å fjerne bomstasjonene og rydde opp, og at dette spesifiseres på hvert enkelt prosjekt.
Kan jeg også be om at oversikten inneholder en oversikt over hva man forventer at kostnadene vil bli på de prosjektene som legges ned i 2013?