Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1102 (2012-2013)
Innlevert: 03.04.2013
Sendt: 04.04.2013
Besvart: 10.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Hvor er de 870 nye fengselsplassene opprettet, og hva slags plasser er dette?

Begrunnelse

Jeg refererer til statsrådens svar på mitt skriftlige spørsmål nr. 1027. Her viser statsråden til at kapasiteten i kriminalomsorgen har økt betydelig under nåværende regjering, samt at det er opprettet ca. 870 nye plasser i tidsrommet 2006 til 2012.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I perioden 2006 til 2012 er det etablert soningskapasitet i kriminalomsorgen tilsvarende om lag 870 plasser. Det er opprettet 657 nye fengselsplasser, inkludert 251 plasser ved Halden fengsel samt etablert straffegjennomføring med elektronisk kontroll som gir 221 plasser. Plassene fordeler seg som følger:

Fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå:
•Drammen fengsel - 14 plasser
•Oslo fengsel - 17 plasser
•Bredtveit fengsel og forvaringanstalt - 5 plasser
•Åna fengsel - 24 plasser
•Ullersmo fengsel – 10 plasser
•Vik fengsel - 21 plasser
•Hustad fengsel – 8 plasser
•Trondheim fengsel – 10 forvaringsplasser
•Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt - 11 plasser
•Vestoppland fengsel, Gjøvik avd. - 2 plasser
•Halden fengsel – 227 plasser
Totalt 341 plasser


Fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå:
•Halden fengsel - 24 plasser
•Hedmark fengsel, Bruvoll avd. - 70 plasser
•Hedmark fengsel, Ilseng avd. - 6 plasser
•Vestoppland fengsel, Vestre Slidre avd. - 5 plasser
•Bjørgvin fengsel - 90 plasser
•Ravneberget fengsel - 40 plasser
•Lyderhorn overgangsbolig - 16 plasser
•Hof fengsel - 4 plasser
•Bodø fengsel, Fauske avd. - 18 plasser
•Arendal fengsel, Evje avd. - 20 plasser
•Kristiansand fengsel, Solholmen avd. - 15 plasser
Totalt 308 plasser


Straffegjennomføring med elektronisk kontroll:
•Oslo og Akershus fylke – 46 plasser
•Hedmark og Oppland fylke – 28 plasser
•Vestfold fylke – 22 plasser
•Agder fylkene – 20 plasser
•Rogaland fylke – 31 plasser
•Troms fylke – 22 plasser
•Hordaland fylke – 30 plasser
•Sogn og Fjordane fylke – 22 plasser
Totalt 221 plasser


Dette utgjør til sammen en kapasitet på 878 plasser hvorav 649 av disse er fengselsplasser.
Det er også i perioden gjennomført stengning av enkelte fengselsplasser, bl. a. ved ombyggingen av flermannsceller ved Åna fengsel. Det reduserte enhetens kapasitet med 40 plasser. Jeg viser for øvrig til Prp. nr. 1 S (2012-2013) der det fremgår at den samlede nettotilveksten i fengselsplasser fra 2006 til 2013 er 513 plasser. I tillegg kommer kapasiteten etablert for straffegjennomføring med elektronisk kontroll med 221 plasser.