Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1105 (2012-2013)
Innlevert: 03.04.2013
Sendt: 04.04.2013
Besvart: 11.04.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I forbindelse med kjøp av skog ble det bestemt at Statskog skulle selge betydelige deler av sin eiendomsmasse.
I henhold til planen for dette salget ligger vi trolig i rute, men er det noen planer om å intensivere salget slik at private skogeiere på denne måten kan styrke sin eiendom og næringsgrunnlag ved kjøp av skog?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Jeg registrerer at representanten Bredvold er svært interessert i Statskog SFs arronderingssalg, ettersom han fire ganger tidligere har stilt lignende spørsmål knyttet til omfang og framdrift av salget.
Statskog SFs arronderingssalg er positivt, både fordi det fører til en bedre arrondering og mer effektiv drift av foretakets eiendommer, samtidig som det gir mulighet for å styrke næringsgrunnlaget til bl.a. private skogeiere.
Som representanten Bredvold er inne på, går salget etter planen som er vedtatt av foretaksmøtet i Statskog SF, og som jeg har redegjort for i tidligere svar på spørsmål fra representanten. Jeg er svært opptatt av at salget skal foregå på en måte og i et tempo som gjør at vi kan styrke det private eierskapet i skogbruket best mulig.