Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1110 (2012-2013)
Innlevert: 04.04.2013
Sendt: 04.04.2013
Besvart: 11.04.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Med utgangspunkt i Spydeberg kommune sin modell for kommunal kontantstøtte og eventuelle reduserte utgifter til barnehage, hvor mange barn under skolepliktig alder må en familie ha før det vil være økonomisk lønnsomt for en av foreldrene å slutte og jobbe sammenlignet med en gjennomsnittlig lønnsinntekt for kvinner?

Begrunnelse

I likhet med flere andre borgerlig styrte kommuner har Spydeberg kommune innført en ordning med kommunal kontantstøtte. På Spydeberg sine hjemmesider kan vi lese at de vil gi kommunal kontantstøtte til alle barn under skolepliktigalder som ikke benytter seg av kommunal barnehage. Den kommunale kontantstøtten gis i tillegg til den statlige kontantstøtten. Satsene for 100 % kommunal kontantstøtte i Spydeberg pr mnd. er: Barn i alderen 13-18 mnd. 5.000 kr, 19-23 mnd. 3.303 kr og barn i alderen 24 mnd. til skolestart 6.606 kroner. Alternativet til familiene ville ofte vært å betale for full barnehagedekning.
Vis gjerne eksempler sammenlignet med gjennomsnittlig inntekt for kvinner som jobber i omsorgssektoren og der familien har ett, to og tre barn både over og under to år.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen:

Svaret med tabell i pdf-format