Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1129 (2012-2013)
Innlevert: 08.04.2013
Sendt: 08.04.2013
Besvart: 15.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): NSB har i dialog med fylkeskommunene i Agder, Buskerud og Telemark kommet frem til et nytt forslag til rutemodell på Sørlandsbanen. Det nye forslaget innebærer at man nesten dobler kapasiteten på strekningen uten at det medfører særlig økte utgifter for NSB. Forslag innebærer faste 2 timers avganger på Sørlandsbanen, og vil medføre et kraftig løft i togtilbudet.
Vil statsråden se på saken på nytt og sørge for at det nye forslaget til ruteplan iverksettes, slik at passasjerene på Sørlandsbanen kan få et bedre togtilbud?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet kjøper bedriftsøkonomisk ulønnsomme togtilbud fra NSB og kjøpet er regulert gjennom Trafikkavtalen for 2012-2017.
For å sikre likebehandling av forskjellige lokale og regionale innspill til endringer i togtilbudet, har Samferdselsdepartementet og NSB gjennom Trafikkavtalen innført en prosess hvor fylkeskommunen har mulighet til å fremme skriftlig søknad om endringer i togtilbudet innen årlig frist 1. juni. NSB sender sin overordnede vurdering av endringsforslagene til Samferdselsdepartementet innen årlig frist 15. august. Samferdselsdepartementet oversender deretter relevante endringsforslag til Jernbane- verket, for vurdering av om forslaget lar seg gjennomføre med tanke på kapasitetsutfordringer og infrastrukturtiltak. Vurderingene fra Jernbaneverket skal foreligge innen årlig frist 1. november. Samferdselsdepartementet ber deretter NSB om pristilbud på relevante endringsforslag innen årlig frist 15. januar slik at endringsforslagene kan vurderes i den ordinære budsjettprosessen.
Ett av endringsforslagene som flere av fylkeskommunene langs Sørlandsbanen har fremmet for Samferdselsdepartementet, er å utvide togtilbudet på Sørlandsbanen til to-timers frekvens. Endringsforslaget innebærer at sovevognene omdisponeres til øvrige nattogstrekninger og at nattoget på Sørlandsbanen opprettholdes med kun sitteplasser.
Sovevognene er et godt og miljøvennlig alternativ til fly, da reisende har mulighet til å sove gjennom hele reisen. Beleggsprosenten på sovekupeene på Sørlandsbanen er om lag 50 %, og i gjennomsnitt er 30 av 60 senger per avgang fulle. Nattogtilbudet er generelt et populært tilbud i Norge. NSB har gjort en kundeundersøkelse på slutten av 2012, som viser at 92 % av alle kundene er svært fornøyd/ganske fornøyd med sove- vognene. Resultatet har styrket seg kraftig siden 2007 hvor 75 % av kundene var svært fornøyd/ganske fornøyd.
Samferdselsdepartementet ønsker ikke å fjerne et godt og miljøvennlig transporttilbud, og har med bakgrunn i dette gitt NSB beskjed om at de ikke skal arbeide videre med forslaget om å fjerne sovevogntilbudet på Sørlandsbanen. Den foreslåtte ruteplanen vil derfor ikke iverksettes fra desember 2013. Det er ikke spilt inn forslag til departementet som innebærer både to-timers frekvens og sovevogner på nattoget. Et slikt forslag er derfor ikke vurdert eller utredet. Det vil bli vurdert om vi mottar en slik søknad.