Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1141 (2012-2013)
Innlevert: 10.04.2013
Sendt: 10.04.2013
Besvart: 16.04.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): I lys av Ban Ki-Moons nylige rapport til Sikkerhetsrådet om situasjonen i Vest-Sahara, vil utenriksministeren være tydelig på at FNs operasjon i Vest-Sahara må få mandat til å rapportere om de alvorlige menneskerettighetsovergrepene i territoriet?

Begrunnelse

Marokko begår alvorlige overgrep mot saharawier i okkuperte Vest-Sahara. For få uker siden ble ledende menneskerettighetsaktivister dømt til livstid i fengsel av en militær marokkansk domstol.
Norge har tidligere krevd at MINURSO-operasjonen i Vest-Sahara må få utvidet sitt mandat til også å rapportere om menneskerettighetsovergrep. Dette har vært i tråd med hva saharawienes frigjøringsbevegelse Polisario, og flere stater i FNs Sikkerhetsråd, har bedt om. Imidlertid har Marokko og Frankrike gang på gang forhindret dette fra å skje.
På grunn av Sikkerhetsrådets manglende evne til å bli enige om mandatet til MINURSO, uttalte daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre i et svar på spørsmål fra representanten Tenden i april 2012 at Norge «følger sikkerhetsrådets forestående behandling av fornyelsen av MINURSOs mandat», jf. Dokument nr. 15:1213 (2011-2012). Dette kunne tolkes som om Norge tonet ned og evt. forlot sitt tidligere uttalte engasjement om at overvåkning av menneskerettighetsovergrep skulle inkluderes i MINURSOs mandat.
Ifølge Reuters har FNs Generalsekretær Ban Ki-Moon nylig appellert til Sikkerhetsrådet om et akutt behov for en vedvarende og omfattende menneskerettighetsovervåkning i området.
Undertegnede ser det som nødvendig at Norge åpent gir uttrykk for samme holdning som FNs generalsekretær, og at Norge på alle måter bidrar til en endring av MINURSOs mandat i tråd med ovenstående.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Norges konsekvente linje i Vest-Sahara-konflikten er å støtte FNs arbeid for en varig og rettferdig politisk løsning som ivaretar den sahrawiske befolkningens rett til selvbestemmelse og å kreve at begge parter overholder menneskerettighetene.
Som representanten Skei Grande peker på, begås det menneskerettighetsbrudd i Vest-Sahara. Dette er bl.a. dokumentert av FNs spesialrapportør for tortur, som nylig fremla sin rapport fra sitt besøk til området.
Norge støtter utvidelse av MINURSOs mandat til å inkludere menneskerettighetsovervåkning, noe det tidligere er gitt uttrykk for i svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra Stortinget. I samarbeid med nærstående land arbeider vi for at Sikkerhetsrådet skal vedta en slik mandatutvidelse.
Samtidig er det viktig at partene legger til rette for at MINURSO får utnyttet sitt eksisterende mandat fullt ut.
La meg også peke på at Norge støtter en rekke humanitære tiltak og menneskerettslig innsats, hvorav jeg kan nevne:
Norges støttet det humanitære arbeidet i Vest-Sahara med 8,5 millioner kroner i 2012. Vi støtter Kirkens Nødhjelps matvarebistand med 3,5 mill. kroner årlig, og minerydding og bistand til mineofre i Vest-Sahara med 5 mill. kroner årlig gjennom organisasjonen Action on Armed Violence. Videre bidrar vi med direkte prosjektbistand og ikke-øremerkede bidrag til innsatsen til UNHCR, Unicef, Røde Kors og Verdens matvareprogram.
Norge vil også i 2013 gi støtte til UNHCRs besøksprogram i Vest Sahara. Programmet gir mulighet for sahrawier, som er blitt adskilt som følge av konflikten, til å besøke sin familie. Programmet omfatter også samlinger i Portugal for sahrawier i og utenfor leiren for å utveksle og bevare kultur og skikker.
Norge støtter dessuten menneskerettighetsorganisasjonen Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) som også følger menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara.
Norge tar også opp menneskerettigheter i samtaler med marokkanske myndigheter.