Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1172 (2012-2013)
Innlevert: 16.04.2013
Sendt: 16.04.2013
Besvart: 19.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Fremskrittspartiets stortingsgruppe er blitt kontaktet av en bedriftseier, som driver sin egen bedrift innen luftfoto. Vedkommende har tillatelse fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for å gjøre slike oppdrag fra luften og har alle nødvendige forsikringer som trengs dersom en ulykke skulle skje. NN sendte inn søknad om ny RPAS operasjonsmanual innen fristen 30. januar, men har enda ikke fått svar, til tross for purringer.
Hvor lang tid ser statsråden for seg det vil gå, før svar er blitt gitt fra Luftfartstilsynet?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Saken har vært forelagt Luftfartstilsynet. Tilsynet viser til at den operative tillatelsen fra Luftfartstilsynet skal ivareta sikkerheten for personer og eiendom på bakken samt annen flytrafikk, mens tillatelsen fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal beskytte opplysninger om rikets sikkerhet. Luftfartstilsynet har i 2013 gitt godkjenning til 23 operatører for denne type operasjoner med RPAS(Remotley Piloted Air System)-luftfartøy. Luftfartstilsynet har for å hjelpe søkerne utarbeidet og publisert en standard for hva en RPAS operasjonsmanual skal inneholde. Enkelte søkere leverer imidlertid mangelfull dokumentasjon som grunnlag for søknaden, og disse får fortløpende tilbakemelding om mangler som må rettes opp, før søknaden kan behandles. Når tilfredsstillende dokumentasjon foreligger, behandler Luftfartstilsynet søknadene fortløpende. Samtlige operasjonshåndbøker som er innlevert før 30. januar 2013, vil være ferdigbehandlet innen 1. mai 2013.