Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1178 (2012-2013)
Innlevert: 16.04.2013
Sendt: 17.04.2013
Besvart: 22.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Vil statsråden bekrefte representanten Bøhlers uttalelser om at Oslopolitiets nye innsatsgruppe mot lommetyverier utelukkende skal bekjempe lommetyver på Grønland?

Begrunnelse

Representanten Bøhler hevdet i programmet sytten tretti på P4 den 15. april at Grønland politistasjon skulle styrkes med til sammen 30 nye stillinger, hvorav 10 stillinger til bekjempelse av lommetyverier.
Det er kjent at Oslopolitiet nå skal opprette en innsatsgruppe mot lommetyveri. Denne innsatsgruppen skal ifølge politiet bestå av 10 tjenestemenn. Etter spørsmålsstillers oppfatning skulle denne innsatsgruppen bekjempe lommetyverier i hele hovedstaden, og ikke utelukkende på Grønland.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet berører en side av politiets operative virksomhet og jeg har derfor innhentet opplysninger fra Politidirektoratet.
Politidirektoratet opplyser:

«Oslo politidistrikt har etablert en innsatsgruppe mot lommetyverier lokalisert på Sentrum politistasjon, som har hele Oslo som nedslagsfelt. Gruppen vil med utgangspunkt i nye tildelte ressurser, blir forsterket med 10 nye stillinger. Det skal i tillegg opprettes en innsatsgruppe mot ran ved Grønland politistasjon. Denne vil i all hovedsak konsentrere seg om Oslo sentrum hvor de fleste ran mot person skjer.»