Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1190 (2012-2013)
Innlevert: 18.04.2013
Sendt: 19.04.2013
Besvart: 02.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): På Jernbaneverkets hjemmesider er det en oversikt over nøkkeltall for jernbanenettet per januar 2013. Tabellen viser bl.a. antall km dobbeltspor og vi kan regne oss frem til antall km enkeltspor.
Kan statsråden i tabellform, tilsvarende ovennevnte oversikt, gjøre rede for antall km med enkeltspor, dobbeltspor og kryssingsspor ved inngangen til 2005 og hvor mange km av enkeltspor, dobbeltspor og kryssingsspor som er bygget frem til inngangen av 2013 samt prognose for 2013?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad:

Svaret med tabell i pdf-format