Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1221 (2012-2013)
Innlevert: 23.04.2013
Sendt: 24.04.2013
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 03.05.2013 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Hva er regjeringens syn på oljeleting utenfor Jan Mayen?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Stortinget er orientert om regjeringens beslutning om å gjennomføre en åpningsprosess for norske havområder ved Jan Mayen, jf. Meld. St. 37 (2008-2009) og Meld. St. 28(2010-2011). Stortinget har videre bevilget midler til gjennomføring av åpningsprosessen.
Det er ikke aktuelt å foreslå en åpning av områdene rundt Jan Mayen i denne stortingsperioden. Det utelukker ikke at spørsmålet om åpning av områdene rundt Jan Mayen kan tas opp i neste stortingsperiode når Oljedirektoratet har oppdatert sin ressurskartlegging.