Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1243 (2012-2013)
Innlevert: 29.04.2013
Sendt: 30.04.2013
Besvart: 13.05.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Nye tall fra kreftregisteret viser at de yngre kvinnene dropper anbefalingen om en celleprøve hvert tredje år. Dette er urovekkende og alvorlig. Kreftforeningen vil gjøre sitt til for å få mer fokus på hvor viktig dette er i form av mer informasjon, bruk av nettsider, brosjyrer, kreftlinjen, Twitter og Facebook, noe som er bra og svært viktig.
Men hva vil statsråden gjøre for å endre den alvorlige negative utviklingen blant våre yngste kvinner?

Begrunnelse

Nye tall fra kreftregisteret viser at stadig flere av kvinner mellom 25 og 39 år dropper underlivssjekken. Førti prosent unnlater å følge anbefalingene om celleprøve hvert tredje år. Dette er alarmerende, fordi i løpet av ti år har forekomsten av livmorhalskreft samtidig økt med 25 prosent i denne yngste aldersgruppen. Noe det motsatte viser når det gjelder den eldre aldersgruppen. Utviklingen er alvorlig. Som en ser av den eldre gruppen så reduseres risikoen for livmorhalskreft ved jevnlige screeninger. Grunner som blir oppgitt for ikke å utføre screeninger er informasjon og manglende kunnskap. Det er gledelig at kreftforeningen tar dette på alvor og ønsker å gjøre noe for å endre den negative trenden.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Dagens screeningprogram, Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (Masseundersøkelsen), er basert på frivillighet og egenaktivitet ved at kvinnene selv må bestille time hos fastlege eller gynekolog for å få tatt en celleprøve hvert tredje år. Kreftregisteret sender et informasjonsbrev til kvinnen det året hun fyller 25, der de informerer om Masseundersøkelsen og anbefaler kvinnen om å ta celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år, fra kvinnen er 25 til hun fyller 69 år. Masseundersøkelsen, som driftes av Kreftregisteret, kaller ikke inn kvinnene til celleprøve, men sender en påminnelse dersom kvinnen ikke er registrert med prøve etter tre år og en måned, og deretter etter fire år. Kvinner må dermed selv ta ansvar for at intervallet på tre år følges.
Det er viktig at det gis god og balansert informasjon slik at de som inviteres kan foreta et informert valg når det gjelder om de ønsker å delta eller ikke. De som inviteres må også få informasjon om komplikasjoner ved behandling og risiko for overbehandling.
Det å få kvinner til å møte til screening hvert tredje år er en helt nødvendig forutsetning for å nå programmets mål om å redusere forekomst og dødelighet av livmorhalskreft. Det er etablert en faglig rådgivningsgruppe og en styringsgruppe for Masseundersøkelsen under ledelse av Helsedirektoratet. Ulike tiltak for å øke deltakelsen i programmet er under vurdering i begge disse gruppene. Ifølge opplysninger fra Helsedirektoratet vurderes det blant annet å gå fra et program der en bruker påminnelse, til et invitasjonsbasert system der kvinnen mottar innkalling til prøvetaking når det nærmer seg 3 år.