Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1274 (2012-2013)
Innlevert: 03.05.2013
Sendt: 06.05.2013
Besvart: 08.05.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Bondeorganisasjonene la 26.april 2013 frem sitt krav i forbindelse med jordbruksforhandlingene. Bondeorganisasjonene legger opp til en målprisøkning på 583 mill. kroner.
Kan statsråden redegjøre for hvor mye målprisen har økt i kroner siden regjeringen Stoltenberg II tok over høsten 2005 og frem til i dag, og ikke minst hvor mye dette utgjør i kroner for en gjennomsnittsfamilie på to voksne og to barn?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Den rødgrønne regjeringens første jordbruksoppgjør ble gjennomført i mai 2006 og påvirket råvareprisene på mat fra 1. juli samme år. Fra juni 2006 til og med mars 2013 har prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer økt med 11,1 prosent. Det er 2,2 prosentpoeng mindre enn den generelle prisveksten, som har vært på 13,3 prosent.
Målprisene på jordbruksvarer har totalt økt med 4.405 mill. kroner fra 2006 t.o.m. 2012, inkl. målprisøkningene som følge av justeringsforhandlingene i 2008, ifbm. den internasjonale matvarekrisen. Husholdningenes konsum av matvarer og alkoholfrie drikkevarer økte i samme periode fra 107,6 mrd. kroner til 143,2 mrd. kroner i 2012.
Hvis vi regner om målprisøkningene til 2012-priser og legger til rente på økt kapitalbinding og moms, utgjør målprisøkningenes isolerte effekt 5.350 millioner 2012-kroner. Den isolerte effekten av målprisøkningene over 7 år er dermed 3,7 prosent, eller en økning på 0,5 prosentpoeng i gjennomsnitt per år.
SSBs siste forbruksundersøkelse viser at forbruksutgiften til mat og alkoholfrie drikkevarer for en husholdning på 4 personer var 73.220 2009-kroner. Omregnet til 2012-priser blir forbruksutgiften 74.200 kroner. Akkumulert effekt av 7 års målprisøkning blir dermed om lag 2.800 kroner per husholdning på 4 personer, eller om lag 400 kroner per år.
Hvis vi forutsetter at 2 av personene i husholdningene med 4 personer arbeider fulltid og begge har gjennomsnittsinntekt for lønnsmottagere vil de ha hatt en realinntektsøkning i perioden på 154.500 kroner.