Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1284 (2012-2013)
Innlevert: 07.05.2013
Sendt: 07.05.2013
Besvart: 16.05.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): I en debatt på Litteraturhuset 25. april uttalte helseministeren blant annet følgende: '(...) vi har ikke privatallergi, vi kjøper tjenester for 12 milliarder kroner fra private klinikker og leverandører i helsevesenet (...)'
Kan jeg be helseministeren redegjøre for hvilke tjenester som utgjør disse 12 milliardene?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: SSB publiserer kostnadstall om spesialisthelsetjenesten hentet fra regnskapene til regionale helseforetak. Siste tilgjengelige SSB-tall er fra 2011 og viser at det kjøpes helsetjenester fra private for om lag 11 mrd. kroner. Av dette beløpet utgjør somatiske tjenester 6 mrd. kroner, psykisk helsevern 2,3 mrd. kroner og rusbehandling 1,3 mrd. kroner. I tillegg kjøpes det laboratorie- og røntgentjenester for 0,7 mrd. kroner og ambulanse- og luftambulansetjenester for 0,8 mrd. kroner. Tall for 2012 publiseres i slutten av juni 2013.