Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1300 (2012-2013)
Innlevert: 10.05.2013
Sendt: 10.05.2013
Besvart: 15.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det er nå laget forslag til ny kontrollveiledning for periodisk kjøretøykontroll, og i den forbindelse er det også foreslått endringer i forhold til blant annet bremsekontroll og test av bremser på tunge kjøretøy.
I den forbindelse kan jeg be om å få oversendt alle dokumentene som har vært vurdert, og dannet grunnlag for, og bidratt til, at man har konkludert som man har gjort i forhold til nye forskrifter i forbindelse med kontroll og tester av tunge kjøretøy?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Vegdirektoratet vedtok høsten 2012 ny kontrollinstruks for periodisk kjøretøykontroll, som trer i kraft fra 1. januar 2015. Ettersom ikrafttredelsen ligger noe frem i tid, har Vegdirektoratet nå utarbeidet et forslag til midlertidig veiledning som skal gjelde frem til 2015. Dette gjøres for å overholde våre EØS-rettslige forpliktelser etter kommisjonsdirektiv 2010/48/EU.
Når det gjelder kontroll av bremser på tunge kjøretøy, bygger forslaget til ny midlertidig veiledning og instruksen på samme grunnlag. Vegdirektoratet har redegjort for valget av kontrollmetoder i høringsdokumentene til ny instruks. Metoder for bremsekontroll har vært omdiskutert, og Vegdirektoratet har derfor nedlagt et omfattende arbeid i forbindelse med valg av nye testmetoder. Det er blant annet sett hen til hva slags kontrollmetoder som benyttes i Danmark og Tyskland.
Når det gjelder det nærmere grunnlaget for de vurderingene som er gjort, vises det til høringsdokumentene som er gjort tilgjengelig på Statens vegvesens nettsider:

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Horinger/Tidligere+horinger