Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1308 (2012-2013)
Innlevert: 10.05.2013
Sendt: 13.05.2013
Besvart: 22.05.2013 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Kan statsråden gjøre rede for hva saksbehandlingstiden er ved KOFA, og for hva statsråden mener er akseptabel saksbehandlingstid?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med at KOFA nå sies å ha 1,5 års behandlingstid.
Et offentlig anbud varer vanligvis i 2 år, dog med opsjon for 1+1 år i tillegg. En saksbehandlingstid på 1,5 år innebærer at et anbud nesten er blitt ferdig før KOFA har behandlet en eventuell klagesak.
Eksempelvis fikk et bokbinderi beskjed om at saksbehandlingstiden var 270 dager da klagen ble sendt inn. Nå er forventet saksbehandlingstid økt til 1,5 år.
Undertegnede viser til betydningen av effektive klageprosesser, både av hensyn til de enkelte bedrifter men også for å unngå at konkurransen undergraves i anbudsprosesser.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Saksbehandlingstidene i KOFA fremgår av deres hjemmeside. Der fremkommer det at forventet saksbehandlingstid (prognose oppdatert 16. mai 2013 for siste seks måneder) er 57 dager for prioriterte rådgivende saker, 495 dager for rådgivende saker og 468 dager for gebyrsaker.
Prioriterte rådgivende saker er saker som haster fordi oppdragsgiver har sagt seg villig til å avvente KOFAs avgjørelse før signering av kontrakt. Jeg mener at en saksbehandlingstid på 2 måneder for denne typen av saker må sies å være akseptabel.
Forventet saksbehandlingstid på 495 dager for rådgivende saker er ikke akseptabelt. Prognosen på KOFAs hjemmeside er imidlertid basert på et gjennomsnitt av alle
avsluttede saker. Færre inngående saker til klagenemnda har resultert i at restansene går ned. KOFAs sekretariat forventer derfor at prognosen for saksbehandlingstiden også vil gå ned ut over høsten. En saksbehandlingstid på 3-4 måneder for rådgivende saker er etter min oppfatning et rimelig mål.