Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1316 (2012-2013)
Innlevert: 14.05.2013
Sendt: 14.05.2013
Besvart: 22.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Regjeringen har i flere år lovet at den skal komme med nytt forslag til parkeringslov. Saken har så vidt undertegnede er kjent med vært ute på høring. Men etter det er det blitt helt stille. Vi ser at det er store utfordringer med store forskjeller på måten de forskjellige selskapene opptrer og det er på høy tid å få på plass et nytt lov- og regelverk.
Kan statsråden si noe om når et forslag eventuelt vil komme til stortinget?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Samferdselsdepartementet har utarbeidet forslag til ny felles parkeringsregulering for offentlig og privat vilkårsparkering. Forslaget er svært omfattende og gjelder endringer i flere regelverk, både lover og forskrifter.
Departementets intensjon er å sende forslaget på alminnelig høring denne våren. Forslagets omfang krever imidlertid at høringsinstansene må få en relativ lang høringsfrist. Det er dermed usikkert når selve lovforslaget kan oversendes Stortinget, da dette også vil avhenge av uttalelsene i høringsrunden.