Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1326 (2012-2013)
Innlevert: 15.05.2013
Sendt: 16.05.2013
Besvart: 24.05.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvor mye årets jordbruksoppgjør vil utgjøre i kostnad for en gjennomsnittsfamilie på 4 (2 voksne og 2 barn) fordelt mellom målpris og over skatteseddelen?

Begrunnelse

Jordbrukspartene presenterte onsdag 15.mai resultatet av jordbruksoppgjøret for 2013.
Sum ramme ble fastsatt til 1,27 mrd. kroner, hvorav 580 mill. kroner tas ut i målpris.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Av målprisøkningen på 580 mill. kroner vil ikke økningen i målpris på matkorn gi økte råvarekostnad for mel, pga. omlegging av matkorntilskuddet og økt bevilgning til tilskutt til matkorn. Målprisøkningen som vil kunne gi økt råvarekostnad, forutsatt at målprisøkningen tas ut, er derfor 543 mill. kroner. Bl.a. med grunnlag i data fra SSBs forbruksundersøkelser kan kostnadsveksten for en familie på 4 anslås til om lag 350 kroner per år.
Den økte budsjettstøtten på 500 mill. kroner utgjør knapt 100 kroner per person per år. Skatter og avgifter fra personer utgjør bare en del av statens samlede inntekter/finansieringsgrunnlag. Det kan derfor ikke gis noe presist svar på hvordan denne utgiftsøkningen kan påvirke personbeskatningen spesielt.