Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1339 (2012-2013)
Innlevert: 16.05.2013
Sendt: 21.05.2013
Besvart: 29.05.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det forekommer tidvis at direktører eller ansatte i offentlige selskaper som en del av jobben innehar styreverv i selskaper eid av sin arbeidsgiver.
Hvilken policy har staten for hvem som da skal motta styrehonoraret dersom styrevervet i praksis skjøtes som en del av arbeidsoppgavene arbeidstakeren har i det offentlige selskapet?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det er styret som er ansvarlig for å fastsette vilkårene for godtgjørelse til ledende ansatte, herunder om de skal motta honorar for styreverv i selskaper i samme konsern.
I statens retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper, fastsatt 31.3.2011, er det inntatt følgende bestemmelse under omtalen av hovedprinsipper for fastsettelse av godtgjørelsesordninger:
Personer i ledelsen skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i samme konsern.
Staten forventer således at ledende ansatte i selskaper med statlig eierandel ikke mottar godtgjørelse for slike styreverv og at eventuelle avvik fra retningslinjene forklares i styrets lederlønnserklæring. For andre ansatte i selskaper med statlig eierandel gjelder ikke retningslinjene.