Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1361 (2012-2013)
Innlevert: 23.05.2013
Sendt: 24.05.2013
Besvart: 31.05.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Signo kompetansesenter er det eneste stedet i Norge der de har kompetanse både om hørselshemming og kognitive funksjonsnedsettelser. Etter omleggingen av Statped er dette senteret tatt ut av listen til Nav over offentlige tjenesteytere, med den følgen at foreldrene ikke får opplæringspenger/delta på foreldreopplæring. Denne omleggingen har allerede fått konsekvenser for mange familier som skulle vært på kurs fra uke 22.
Vil statsråden sikre at tilbudet til foreldrene opprettholdes som tidligere?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Kunnskapsdepartementet har blitt gjort oppmerksom på at søknader til Arbeids- og velferdsetaten om opplæringspenger i tilknytning til tegnspråk- og kommunikasjonsopplæring til foreldre ved Signo kompetansesenter har blitt avslått. Denne endringen av praksis, som skyldes omorganiseringen av Signo, er ikke ønskelig.
Kunnskapsdepartementet har vært i kontakt med Arbeidsdepartementet som kan opplyse om at Arbeids- og velferdsdirektoratet 28.05.2013 har foretatt en presisering i sitt rundskriv, slik at tegnspråk- og kommunikasjonsopplæring ved Signo kompetansesenter fortsatt skal anses som et tilbud det kan gis opplæringspenger for. Jeg er glad for at denne saken raskt fikk en god løsning.