Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1364 (2012-2013)
Innlevert: 24.05.2013
Sendt: 24.05.2013
Besvart: 31.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Viser til oppslag i Aftenposten den 21.05 om at både Tollvesenet og Statens vegvesen overvåker over 70 000 bilister hver eneste dag. Men Aftenposten avslører at det slurves med og loven brytes når det gjelder den enkeltes personvern.
Mener statsråden at det er akseptabelt at loven brytes, og hva gjøres for å stoppe dette og når kan statsråden love at det er slutt på slike brudd?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Statens vegvesen bruker kjennemerkegjenkjenning i sin kontrollvirksomhet til å plukke ut kjøretøy som har bruksforbud. Dette er et tiltak for å målrette kontrollene og derved unngå å belaste førere som har de formelle forholdene i orden. Datatilsynet er orientert om innføringen av dette kontrollsystemet, og de ga i 2009 noen rammer for bruken for å ivareta grunnleggende krav til personvern. Utover kontrollvirksomheten, benyttes det aktuelle utstyret i en viss utstrekning til statistikkformål, men uten at personopplysninger da blir lagret etter at statistikken er generert.
Datatilsynet har i en tilsynsrapport gitt Statens vegvesen pålegg om å korrigere fem forhold. Ett av disse er påklaget til personvernnemda, da forholdet etter vegvesenets syn er ivaretatt. De øvrige påleggene er i ferd med å lukkes, eller er allerede lukket.