Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1413 (2012-2013)
Innlevert: 04.06.2013
Sendt: 05.06.2013
Besvart: 11.06.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I TA 3.6.13 kan vi lese om en ung kvinne som er brutalt overfalt, og slått helseløs. Gjerningsmannen blir tatt, timer etterpå er han ute igjen. I følge politiet er det ikke fare for gjentakelse, bevisforspillelse eller unndragelsesfare. Den fornærmede og mange andre reagerer kraftig på at mannen blir løslatt så raskt. Kan håndteringen skyldes mangel på varetekts-plasser. Man skal jo også ta hensyn til allmenn rettsoppfatning.
Mener statsråden at denne håndteringen ivaretar offeret på en god måte?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet relaterer seg til en straffesak fra Telemark politidistrikt om en hendelse natt til lørdag 1. juni d.å. der en 26 år gammel kvinne ble overfalt. Gjerningsmannen ble pågrepet, men løslatt av politiet etter kort tid. Jeg har fått opplyst at riksadvokaten har bedt Vestfold og Telemark statsadvokatembeter, som overordnet påtalemyndighet i den aktuelle region, om å følge opp politiets håndtering av saken, herunder vurdere riktigheten av løslatelsen.
Resultatet av denne oppfølgingen foreligger ikke, men påtalemyndigheten vil på denne måten besørge at den videre håndteringen av saken skjer i henhold til gjeldende regelverk, herunder riksadvokatens rundskriv nr. 1/2013 om prioritering av alvorlige forbrytelser som setter liv og helse i fare.