Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1499 (2012-2013)
Innlevert: 17.06.2013
Sendt: 17.06.2013
Besvart: 21.06.2013 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Hva er kostnaden og den fattigdomsreduserende effekten av NM i bistand?

Begrunnelse

På nettsiden www.nmibistand.no står det blant annet:

«Vinneren av klassekonkurransen vinner en reise i regi av Norad.»

"Norgesmestrene i bistand 2012 ble musikklassen 2MM ved Langhaugen videregående skole i Bergen. I mars 2013 dro de på en eventyrlig reise til Tanzania. Her fikk de innføring i norsk-tanzaniansk utviklingssamarbeid, møtte tanzanianske ungdommer og lassevis av løver, elefanter, neshorn og sjiraffer. De lot seg bergta av afrikanske akrobater og vasket av seg svette feltbesøk på Zanzibars vakre strender."

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Svar

Heikki Eidsvoll Holmås: Undersøkelser tyder på at det har vært lav kunnskap i den norske befolkningen generelt, og blant ungdom spesielt, om hvor bistanden går og resultatene den gir. Derfor ble kampanjen «NM i bistand/gjenfødt» designet som en kunnskapskonkurranse om bistand som er åpen for alle, men først og fremst rettet mot elever i den videregående skole.
I 2012 ble det brukt seks millioner kroner over kapittel post 160.01 i Utenriksdepartements budsjett på denne kampanjen. Det overordnede målet for bevilgningen var

«…å kommunisere resultater fra norsk bistand og tilrettelegge for bred og økt debatt om utviklingsspørsmål».

Kampanjen har ingen mål på, og er ikke vurdert opp mot, en eventuell effekt i utviklingslandene. Like fullt kan støtte til tiltak for å opplyse allmenheten i giverland om utviklingsbistand rapporteres som offisiell utviklingshjelp (ODA). (Fotnote)
Om lag 90.000 mennesker gjennomførte «gjenfødt». I NM i bistand deltok 20.845 mennesker hvorav mange elever fra 1760 klasser i videregående skole. Jeg mener derfor at kampanjen var vellykket og oppfylte hensikten med bevilgningen.

----------------------------

Fotnote:

Lenke til OECD/DAC:
http://search.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(2013)15/FINAL&docLanguage=En