Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1541 (2012-2013)
Innlevert: 20.06.2013
Sendt: 21.06.2013
Besvart: 28.06.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Det vises til statsrådens overfladiske svar på Skriftlig spørsmål nr. 1502 (2012-2013). Regjeringens øverste sjef har hevdet at Stortingets største opposisjonsparti lover 100 mrd. kroner i skattelettelser til de aller rikeste. Undertegnede vet at påstanden er fullstendig feil.
Jeg ber likevel finansministeren begrunne/forklare hvilke beregninger regjeringen har gjort for å komme frem til summen, eventuelt om finansministeren er enig i at statsministeren ikke har grunnlag for sin påstand?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg viser til svar på spørsmål nr. 1502 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen for informasjon om anslag på 100 mrd. kroner i samlet skatte- og avgiftslettelse med Fremskrittspartiet.
Stortingsrepresentant Torgeir Michaelsen har, etter det departementet kjenner til, benyttet en del av departementets beregninger i sin summering. Departementet har gjort beregninger av forslag som Fremskrittspartiet har fremmet i forbindelse med Stortingets budsjettbehandling samt svar på spørsmål i den forbindelse.