Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1588 (2012-2013)
Innlevert: 01.08.2013
Sendt: 01.08.2013
Besvart: 07.08.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Kan statsråden kort sammenstille anslåtte utgifter for inneværende budsjettår 2013 som følger av asylordningen, samlet og på kapittel og post, herunder bl.a. mottak av asylsøkere og integrering av de som får opphold på bakgrunn av en asylsøknad (uavhengig av oppholdsgrunn), samt utgifter ved familieinnvandring som følger av dette?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: