Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1616 (2012-2013)
Innlevert: 09.08.2013
Sendt: 09.08.2013
Besvart: 21.08.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Kan jeg be om å få en oversikt over samferdsel i de årlige statsbudsjettene fra og med 1980 til og med 2013, og kan jeg også be om at oversikten inneholder statsbudsjettet totalt i kroner, hvor mye som er satt av til samferdsel totalt hvert år brutt ned på vei, jernbane, kollektiv og sjøtransport?

Begrunnelse

I tillegg til kronebeløp ønskes også prosentandel av det totale statsbudsjettet årlig. Dersom det er vanskelig å finne tilbake helt til 1980, ber jeg om at oversikten går så langt tilbake som mulig.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: