Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1619 (2012-2013)
Innlevert: 12.08.2013
Sendt: 12.08.2013
Besvart: 19.08.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Hvor mange ansatte har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, fordelt på både faste/midlertidige stillinger og fulltids-/deltidsstillinger?

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Svar

Inga Marte Thorkildsen: Antall ansatte i BLD pr 1. august 2013 er totalt 212 inkludert medarbeidere i lønnet og ulønnet permisjon. Av disse er 192 faste stillinger, og 20 ansatte er midlertidig ansatt enten i vikariater eller i prosjekt-/ engasjementstillinger. Per 1. august er det 17 som arbeider deltid.