Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schie Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1645 (2012-2013)
Innlevert: 21.08.2013
Sendt: 21.08.2013
Besvart: 28.08.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Hvordan er fremdriften for utbygging av Follotunnelen, og har det blitt foretatt noen beslutning på om svillene i tunnelen skal legges i pukk eller betong?

Begrunnelse

Av beredskapsmessige hensyn skal Jernbaneverket ha blitt anbefalt fra flere aktører, blant annet redningsetatene, å legge svillene i nye Follobanen i betong. Jernbaneverket skal tidligere ha ønsket å legge disse i pukk. Dette vil ha betydelige konsekvenser i en eventuell ulykke, hvor vanlige kjøretøyer ikke vil ha mulighet til å kjøre inn i tunnelen.
Det skal være uavklart hvor steinmassene fra Follobanen skal fraktes og prosjektleder skal ha sluttet. Dette skaper usikkerhet rundt fremdriften for utbyggingen.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023 framgår det at Follobanen planlegges ferdigstilt i 2020. Reguleringsplanen i Oslo kommune som blant annet gjelder fastsetting av trasé i tilknytning til Oslo S, er nå til sluttbehandling.
Etter det Samferdselsdepartementet har fått opplyst har Jernbaneverket besluttet å benytte fastspor (ballastfritt spor) i Follobanetunnelen, det vil si sviller i betong.
Det er korrekt at det ikke er tatt endelig stilling til bruken av steinmassene fra Follobanen. Framdriften i Follobaneprosjektet er imidlertid ikke truet av dette.