Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1666 (2012-2013)
Innlevert: 26.08.2013
Sendt: 26.08.2013
Besvart: 10.09.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): En arbeidsgruppe på Sykehuset Østfold HF har foreslått å legge ned CT-tilbudet i Indre Østfold. Dermed må pasientene fraktes tur-retur sykehuset i Fredrikstad for å få tatt CT. Ifølge styreleder for Helsehuset i Indre Østfold er dette stikk i strid med intensjonene i samhandlingsreformen. Reformens intensjon er desentraliserte tjenester, nær der folk bor.
Vil statsråden gi Sykehuset Østfold HF klar beskjed om at det radiologiske tilbudet i Indre Østfold skal opprettholdes?

Begrunnelse

Radiologiske tjenester er viktig for å sikre god kvalitet på tjenestene som gis på Helsehuset.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Nei, jeg mener at Sykehuset Østfold og ikke departementet i Oslo skal utforme CT-tilbudet i Østfold. Sykehuset Østfold består av dyktige fagfolk og jeg føler meg trygg på at de gjør gode vurderinger innenfor de rammer som Stortinget stiller til disposisjon for regionen.