Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1678 (2012-2013)
Innlevert: 28.08.2013
Sendt: 28.08.2013
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 04.09.2013 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I Sverige har man en ordning med transportbidrag til bedrifter som er lokalisert i enkelte deler av Nord-Sverige. Ordningen er beskrevet i "Formodning (2000:281) om regionalt transportbidrag". Ordningen burde være aktuell også i Norge for å stimulere verdiskaping og produksjon i enkelte deler av landet der transportdistansene til markedet blir svært lang.
Har regjeringen tatt initiativ overfor EU med henblikk på å iverksette det samme i Norge?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen notifiserte en regional transportstøtteordning til ESA i 2006. Ordningen forvaltes og finansieres av fylkeskommunene, som kan utbetale transportstøtte til industribedrifter i kommuner innenfor det notifiserte virkeområdet for transportstøtte.
Notifisert virkeområde for transportstøtte:
Samtlige kommuner i Nordland, Troms og Finnmark. Følgende kommuner i Nord-Trøndelag:
Leka, Nærøy, Vikna, Flatanger, Fosnes, Overhalla, Høylandet, Grong, Namsos, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Snåsa, Inderøy, Namdalseid, Verran, Mosvik, Verdal, Leksvik, Meråker og Steinkjer.
Frøya kommune i Sør-Trøndelag. Samtlige kommuner i Sogn- og Fjordane. Følgende kommuner i Hordaland: Masfjorden, Fedje, Modalen, Vaksdal, Austevoll, Samnanger, Kvam, Voss, Granvin, Kvinnherad, Tysnes, Fitjar, Etne, Ulvik, Ullensvang, Odda og Jondal.
Følgende kommuner i Buskerud: Hemsedal, Ål og Hol.
Per. i dag er det bare fylkeskommunene Troms, Nordland og Sør-Trøndelag som utbetaler transportstøtte.