Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1682 (2012-2013)
Innlevert: 28.08.2013
Sendt: 28.08.2013
Besvart: 05.09.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Som stortingsrepresentant får man ofte henvendelser fra mennesker som er dårlig behandlet. Dette spørsmålet gjelder en slik sak. Det handler om et barn/ungdom på 13 år som nå har ventet i 6 år på å få gjennomført nødvendig operasjon.
Jeg vet ikke hva slags ambisjon helseministeren har på vegne av sitt ansvarsområde, men mener han at det er akseptabelt at barn og unge utsettes for venting i flere år samtidig som dette rammer en vesentlig del av livskvaliteten til den det gjelder, og er 6 år akseptabelt?

Begrunnelse

Siden statsråden ikke vil snakke om enkeltsaker velger jeg å bruke denne saken som bakgrunn for mitt spørsmål som er av prinsipiell karakter. Jeg har en bekjent som har et barn som i 6 år har ventet på operasjon. Vedkommende bor på Vestlandet og sogner således til Haukeland sykehus. Operasjonen som må gjennomføres skyldes pusteproblemer som igjen førte til søvnproblemer. På bakgrunn av dette ble mandler/polypp fjernet for flere år siden på en privat klinikk. Utfordring var at dette ikke løste problemene. Foresatte tok derfor kontakt med Haukeland og bad om hjelp. Etter en kanossagang med flere besøk på øre/nese/hals avdelingen, på allergi avdelingen og på yrkes medisinsk avdeling er fortsatt problemene de samme. I mer enn 5 år har dette barnet og foresatte følt at de har vært en kasteball på Haukeland. Barnet har gitt opp sine fritidsaktiviteter fordi det rett og slett ikke makter å delta. Problemene er konstant tett i nesen, store søvnproblemer og utmattelse. Familien trodde at de så lys i tunnelen nå da de ble lovet en operasjon i januar i år. Denne ble så utsatt til senere på våren så til sommeren og nå har de fått beskjed om at den skal gjennomføres i november.
Jeg har oppfattet at statsråden er fornøyd med det helsevesenet han er satt til å styre. Med det som bakteppe håper jeg inderlig at mitt eksempel er et unntak og ikke vanlig praksis ved noen av våre sykehus. I motsatt fall er det en skammelig framferd mot et barn og vedkommende familie. Jeg ser derfor frem til å lese hva statsråden mener om tidsperspektivet når det gjelder behandling av barn ved våre sykehus.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Slik som saken er beskrevet så virker det som om pasienten ikke har fått god nok behandling. Jeg vil derfor oppfordre pasienten til å ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i sitt fylke for å vurdere en klage til Fylkesmannen.