Skriftlig spørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1714 (2012-2013)
Innlevert: 16.09.2013
Sendt: 17.09.2013
Besvart: 23.09.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Medfører det riktighet at norske statsborgere bosatt i utlandet ikke kan registrere sin CV på Navs hjemmesider?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller er gjort oppmerksom på at en nordmann, bosatt i utlandet men med planer om å flytte tilbake til Norge, ikke har anledning til å registrere sin CV hos Nav. Det har blitt bekreftet fra Nav at dette er praksis. Det virker lite formålstjenlig, da både personen det gjelder og det norske samfunnet har en interesse i å unngå en periode med arbeidsledighet knyttet til tilbakeflytting til Norge.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Det er en viktig oppgave for Arbeids- og velferdsetaten å tilrettelegge for rask kobling mellom arbeidsgivere som har et rekrutteringsbehov og aktuelle arbeidssøkere. Rask bemanning av stillinger bidrar til god utnyttelse av arbeidsstyrken, og til å opprettholde produktiviteten i virksomhetene.
For å svare på ditt spørsmål har jeg innhentet informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Direktoratet opplyser at arbeidssøkere som ønsker å registrere sin CV på nav.no, og som dermed ønsker å gjøre seg søkbare for arbeidsgivere, i dag har anledning til dette. Det gjelder uavhengig av om de oppholder seg i Norge eller i utlandet. Det kan gjøres på etatens internettsider under «registrer CV». Systemet krever at bruker under kontaktinformasjon i registreringsprosessen oppgir hvilket land vedkommende oppholder seg i. Ut fra opplysningene i spørsmålet er det vanskelig å vurdere hva som er årsaken til at den nevnte brukeren ikke har klart å gjennomføre registreringsprosessen på nav.no. Hvis den aktuelle personen fortsatt har problemer med å registrere sin CV på nav.no, vil jeg tilrå at vedkommende tar kontakt med Arbeids- og velferdsetaten for bistand til dette.