Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1715 (2012-2013)
Innlevert: 17.09.2013
Sendt: 17.09.2013
Besvart: 26.09.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Det vises til svar på tidligere spørsmål om trasevalg for Hordfast.
Kan statsråden bekrefte at KS1 på tilleggsutredningen til KVUen for Hordfast er igangsatt og hvilket firma som utfører arbeidet?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Prosess for avklaring av trasévalg på E39 mellom Aksdal og Bergen er fortsatt til vurdering i Samferdselsdepartementet.