Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1719 (2012-2013)
Innlevert: 23.09.2013
Sendt: 24.09.2013
Besvart: 02.10.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Vil statsråden rydde opp i rotet som følge av manglende sletting av etterlysning etter at politiet har solgt biler på auksjon?

Begrunnelse

17. september publiserte Sør-Varanger Avis sak om en bileier som har fått problemer etter å ha kjøpt brukt bil gjennom auksjon hos politiet. Etter å ha hatt bilen sin på service i Sverige viste det seg at bilen var etterlyst gjennom Interpol sine registre.
Etter forsøk i 14 måneder har eieren fortsatt ikke klart å få fjernet etterlysningen som ligger som en heftelse over bilen. Dette medfører at han ikke tør å bruke bilen i utlandet, da han lett kan få problemer med utenlandsk politi til tross for at bilen er lovlig ervervet.
Jeg ønsker tilbakemelding fra statsråden på om denne situasjonen finnes tilfredsstillende. I motsatt fall bes det om en redegjørelse for hva som vil bli gjort med denne og liknende saker.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Politidirektoratet opplyser at problemene i denne saken ikke er av generell art, men knytter seg til særskilte omstendigheter i et konkret tilfelle. Dette er noe som følges opp av det aktuelle politidistriktet.
Etter det jeg har fått opplyst fra Politidirektoratet, ble bilen i saken inndratt til fordel for statskassen etter rettskraftig dom i 2003 og senere solgt på auksjon. Etterlysningen i Interpols register knytter seg ikke til denne aktuelle bilen, men til en tilsvarende bilmodell som på ulovlig måte er påført identisk identifikasjonsnummer som bilen som er solgt i Norge. Bilen med kopiert identitet er trolig stjålet i Tyskland, og smuglet inn i Russland før 2002. Bilen er deretter meldt stjålet i Russland og senere meldt inn i Interpols register.
Ifølge Interpols regelverk kan avlysning av etterlysning kun skje fra den stat som har sendt inn etterlysningen, i dette tilfellet russiske myndigheter. En slik avlysning kompliseres i dette tilfellet av at bilen som er meldt inn har falsk identitet. Øst-Finnmark politidistrikt har via Kripos forsøkt å få til en avlysning i Interpols register. Etter det jeg forstår har Kripos nylig anmodet den norske politisambandsmannen i Russland om å få til fremdrift i russiske myndigheters behandling av saken.