Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1721 (2012-2013)
Innlevert: 24.09.2013
Sendt: 25.09.2013
Besvart: 02.10.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Kan statsråden opplyse om hvor mange innsigelsessaker Miljøverndepartementet pr. i dag har til endelig avgjørelse?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Per 27. september 2013 ligger det 20 innsigelsessaker til behandling i Miljøverndepartementet. 15 av disse er innkommet i løpet av 2013.
Fra 1. januar 2013 og frem til i dag, har Miljøverndepartementet behandlet 35 innsigelsessaker.