Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:29 (2013-2014)
Innlevert: 28.10.2013
Sendt: 29.10.2013
Besvart: 04.11.2013 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Viser til mitt spørsmål, Dok.15:1614 og besvarelse. Hvor hesteeier fikk avslag på sin søknad om erstatning fra Mattilsynet på 30 000 kr. Til tross for at feil hest ble avlivet. Eierens vallak, en traverhest ble avlivet og det sto en hoppe og ventet på eieren. Tidligere statsråd ba Mattilsynet om å gjennomgå erstatningsspørsmålet på nytt.
Er en slik gjennomgang blitt gjort av Mattilsynet, og hva er resultatet av den nye gjennomgangen blitt?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Mattilsynet har gjort en slik gjennomgang og redegjorde for sin nye vurdering i brev til Landbruks- og matdepartementet 17. september 2013. Mattilsynet opprettholdt sitt syn på erstatningsspørsmålet.
Landbruks- og matdepartementet har gjort en egen vurdering på bakgrunn av sakens dokumenter. Departementet har lagt til grunn at hesteeieren opplyste at hennes hest var en svart vallak med bliss, men at hesten likevel ikke hadde avtegn. Hesten som ble utlevert til transportøren, var en svart hoppe med bliss.
Departementet har etter dette kommet til at eieren ga feilaktige opplysninger om avtegn, men at Mattilsynet samtidig opptrådte erstatningsbetingende idet avvikende kjennetegn burde utløst ytterligere undersøkelser av hestenes identitet.
Departementet har funnet det riktig å tilby erstatning på kr. 12.500, som tilsvarer halve den oppgitte verdien av hesten. Reduksjonen av beløpet er gjort på bakgrunn av skadelidtes medvirkning, jf. skadeserstatningsloven § 5-1.
Eieren av hesten er tilskrevet i brev 28. oktober 2013.