Skriftlig spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:33 (2013-2014)
Innlevert: 29.10.2013
Sendt: 30.10.2013
Besvart: 04.11.2013 av utenriksminister Børge Brende

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): To norske jenter har reist med formål om å kome seg til Syria, og faren deira leitar etter dei.
Kva gjer norsk utanriksteneste for å hjelpe faren og dei to jentene?

Begrunnelse

Gjennom media er det kjent at to norske søsken på 16 og 19 år har reist til Syria, eller forsøke å ta seg inn i Syria. Faren deira har reist etter, og leiter etter dei i grenseområda mellom Tyrkia og Syria. Det er viktig, at dei får den hjelp og oppfølginga dei treng, både av norsk utanriksteneste og norske barnefaglege miljø.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Jeg er sterkt bekymret for situasjonen for de to norske jentene som har reist til eller har som mål å reise til Syria. En av dem er mindreårig. Dette er i første rekke en politisak. Utenrikstjenesten bistår norsk politi med det mål å oppspore søstrene. Det skjer i hovedsak fra ambassaden i Ankara. Ambassaden formidlet personopplysninger og bilder av søstrene til flere politienheter samme kveld det ble kjent at de var savnet. Jentene er etterlyst internasjonalt gjennom Interpol. Ansvaret for oppfølging av etterlysningen ligger hos tyrkiske politimyndigheter. Den nordiske politiutsendingen i Ankara har hatt møter med Interpol Ankara, som er den sentrale myndighet og koordinator mellom norsk og tyrkisk politi, i dette tilfelle lokalt politi i provinsen Hatay. Det lokale politiet i Hatay har mottatt all relevant informasjon. Utenriksdepartementet samarbeider tett og meget godt med norsk politi ved Asker og Bærum politidistrikt for best mulig å samordne vår oppfølging i arbeidet med å få oppsporet jentene.
Ambassaden har anmodet tyrkiske myndigheter om all mulig bistand til å finne de savnede søstrene dersom de fortsatt befinner seg i Tyrkia. Likeledes er norsk honorær konsul i Iskenderun, i provinsen Hatay, i kontakt med lokalt politi for å sikre full lokal oppmerksomhet om de etterlyste. Konsulen har fått forsikringer om at samtlige politistasjoner i provinsen Hatay, der jentene ifølge faren skal befinne seg, er kjent med etterlysningen av søstrene. Dette er imidlertid et folkerikt område med store flyktninggrupper og uoversiktlige grensepasseringer. Det foreligger per i dag ikke bekreftede opplysninger om at søstrene har kommet seg over grensen fra Tyrkia til Syria.
Dersom søstrene blir funnet i Tyrkia, vil ambassaden bistå etter gjeldende rammer og praksis for konsulær bistand, jfr. Meld. St. 12 (2010-2011) om bistand til nordmenn i utlandet. Jentenes far har fra første dag av saken fått tilbud om å kontakte ambassaden i Ankara. Per dags dato har han ikke gjort det. Han har imidlertid hatt løpende kontakt med Asker og Bærum politidistrikt og har også vært i kontakt med den nordiske politiutsendingen i Ankara. Norsk barnevern har ingen myndighet utenfor Norges grenser.
Dersom søstrene har kommet seg inn i Syria, er det svært begrenset hva norske myndigheter kan bistå med. Norge har lenge hatt et offisielt reiseråd som fraråder all reise til og opphold i Syria. Nordmenn som oppholder seg i Syria, oppfordres til å forlate landet. Det er for tiden ingen fast norsk diplomatisk tilstedeværelse i Syria. Utenrikstjenesten benytter likevel andre kanaler inn i Syria for om mulig å hente ut informasjon om saken.