Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:81 (2013-2014)
Innlevert: 13.11.2013
Sendt: 14.11.2013
Besvart: 19.11.2013 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I spørretimen 13/11 sier statsråd Sanner at konsekvensutredningen for arkivbygg på Tynset ikke er ferdig. Det er feil. Ks1 var ferdig i 2011 og slo fast at samling av sentraldepot med allerede vedtatt helsearkiv til Tynset var absolutt best både økonomisk og utfra arkivfaglig ståsted, og slo fast det store behovet for et sentraldepot, jfr. personvernhensyn etc. Beslutningen om å bygge sammen sentraldepot og helsearkiv på Tynset høsten 2011 bygger på Ks1.
Står statsråden ved at saken ikke er konsekvensutredet?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I så store statlige byggeprosjekter som arkivbygget på Tynset, skal det alltid gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av forprosjektet (KS 2) før forslag om bindende kostnadsramme blir lagt fram for Stortinget. En slik kvalitetssikring er ikke gjort i dette prosjektet. I Stortingets spørretime 13. november kom jeg i skade for å forveksle begrepene konsekvensutredning og kvalitetssikring.
Regjeringen legger opp til at dette prosjektet følger samme prosedyre som alle andre statlige prosjekter av denne størrelsen, og at ekstern kvalitetssikring av forprosjektet (KS 2) gjennomføres før man går til Stortinget med forslag om en bindende kostnadsramme.
For øvrig viser jeg til at det er kultur- og kirkeministeren som er oppdragsgiver for prosjektet. Jeg ber derfor om at eventuelle ytterligere spørsmål rettes til henne.