Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til finansministeren

Dokument nr. 15:84 (2013-2014)
Innlevert: 14.11.2013
Sendt: 14.11.2013
Besvart: 19.11.2013 av finansminister Siv Jensen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I forslaget til statsbudsjett fra regjeringen Stoltenberg II er det under kapittel 5508 "avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen" regnet med et proveny på 4,9 milliarder i 2014. Vi ønsker informasjon om hva slags brutto og nettoproveny som kan forventes dersom avgiften økes. Med nettoproveny mener vi her økt inntekt etter hensyn til tapt petroleumsskatt og gjennom statens andeler i SDØE.
Hvilket brutto- og nettoproveny kan forventes om avgiften økes til 1000 kr pr tonn?

Begrunnelse

Vi ønsker å kartlegge ulike konsekvenser av å øke CO2-avgiften på kontinentalsokkelen.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: